Në lidhje me shpërblimet

Pjesëmarrësit në kategorinë e moshave mund të marrin vetëm një shpërblim i cili sipas vlerës monetare është më i madh.

Nëse shpërblimi është i barabartë në vlerë monetare atëherë do të zbatohet rregulli i vendeve të nderit në disiplinën 42km dhe 21km.

Vendet e nderit në 42km janë: prej vendit të 1-rë deri në vendin e 8-të

Vendet e nderit në 21km janë prej vendit të 1-rë deri në vendin e 6-të

Atletët nga Kosova mund të marrin edhe një shpërblim shtesë për Kampionatin e Kosovës në Maratonë, Gjysmë Maratonë dhe vrapimin 10 km, nëse rezultati i tyre arrin vlerën e 750 pikëve të tabelës poentuese të IAAF.

Shpërblimet e pjesëmarrësve për vrapimin Maratonë (42.195km)

Shpërblimet e pjesëmarrësve për vrapimin Gjysmë maratonë (21.0975km)

Shpërblimet e pjesëmarrësve për kategorinë e moshave për vrapimin 42 km dhe 21 km

Positive Imagination © 2020. All rights reserved.